رئیس پوهنتون

پوهنمل دوکتور (PhD) خیبر سیفی متولد سال 1366 ولایت کندز افغانستان، رئیس پوهنتون کندز و عضو هیئت علمی در دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه این نهاد تحصیلی می باشد.
موصوف در سال 1383 از لیسه عالی شیرخان فارغ التحصیل و سند تحصیلی لیسانس را در سال 1387 از رشته کمیا، بیولوژی از پوهنتون کندز بدست آورده و سپس در همان سال نظر به لزوم پوهنتون کندز در دیپارتمنت بیولوژی به عنوان عضو کادر علمی تقرر حاصل نمود. دوکتور سیفی در سال 1388 طی بورسیه رسمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان جهت سپری نمودن مقطع ماستری عازم کشور ایران گردید و در سال 1390 سند تحصیلی مقطع ماستری را از رشته بیولوژی سلولی مالیکولی پوهنتون بین المللی شیراز با درجه ممتاز بدست آورد و از همین سبب پوهنتون متذکره و وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی ایران موصوف را با هماهنگی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در مقطع دوکتورا تخصصی پذیرفته و در سال 1394 سند تحصیلی دوکتورا تخصصی (PhD) خویش را در رشته جنتیک سلولی مالیکولی از پوهنتون بین المللی شیراز با درجه ممتاز به دست آورد. موصوف علاوه بر آنکه محصل ممتاز در مقطع تحصیلی بوده است تا اکنون 19 مقاله بین المللی (ISI) را در مجله های بین المللی دنیا در کشورهای چون: انگلستان، آلمان، هالند، فرانسه، امریکا، ترکیه، یونان، مصر و ایران به چاپ رسانده است و اکنون علاوه بر سمت رسمی در مجله بین المللی MBRC به عنوان داور بین المللی مقالات را بررسی و داوری می نماید.
دوکتور سیفی در سال 1394 جز جوانترین پژوهشگر در کشور ایران شناخته شد، موصوف پس از بازگشت به کشور و سپری نمودن یک و نیم سال خدمت مجدد، در ماه جدی سال 1396 بر اساس لزوم دید مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام ریاست جمهوری به عنوان ریئس پوهنتون کندز گماشته شد، که پس ازمدت شش ماه خدمت و زحمات شبانه روزی، مورخ: 3/3/1396 توسط وزیر تحصیلات عالی کشور رسماً مورد تقدیر قرار گرفت.
لینک مقالات بین المللی دوکتور سیفی
https://www.researchgate.net/profile/Khyber_Saify/contributions