د کندوز پوهنتون دویم مقام تر لاسه کړ

13 مې, 2019

دوشنبه: ۳۲/۲/۱۳۹۸ 
د کندوز پوهنتون دویم مقام تر لاسه کړ!

د ۱۳۹۸ کال کانکورآزموینه

08 مې, 2019

نیته:۱۳۹۸/۲/۱۸

د کندز پوهنتون د تضمین کیفیت غونډه

30 اپرېل, 2019

نیته: ۱۰/۲/۱۳۹۸

پاڼې