سومین دور امتحان کانکور بست های اداری 5 و 6 خدمات ملکی

kundoz_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶ - ۹:۱۷
qw

ریاست پوهنتون کندز ۱۳۹۹/۹/۱۴

سومین دور امتحان کانکور بست های اداری 5 و 6 خدمات ملکی توسط اداره محترم ملی کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی در پوهنتون کندز با اشتراک محترم حشمت الله عرضبیگی رحیمی معاون و سرپرست مقام ولایت کندز، پوهنوال دوست محمد فیضی رئیس و امر تحقیقی اداره محترم ملی امتحانات و هئیت همراهانشان، پوهندوی دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز و معاونین محترم شان، اعضای محترم شورای ولایتی و روسای محترم ادارت دولتی اخذ گردید.

در افتتاح این مراسم، صندوق های سوالات، در حضور داشت داوطلبان امتحان از سوی رییس عمومی امتحانات، معاون مقام ولایت کندز، رئیس محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رئیس و استادان پوهنتون کندز و اعضای کمیته کانکور باز گردید.

پوهنوال دوست محمد فیضی رئیس و امر تحقیقی اداره محترم ملی امتحانات در اشاره به آمار و ارقام اشتراک کنندگان گفت:" بست های اداری پنج و شش را در سه دوره تنظیم نموده ایم که امروز در دو دور(قبل از ظهر و بعد از ظهر) حدود ۵۰۰۰ هزار تن مشمول امتحان می شوند که در پوهنتون کندز امتحان رسما اخذ می گردد".

سپس معاون و سرپرست مقام ولایت کندز، پوهندوی دوکتور سیفی، اعضای محترم شورای ولایتی، رئیس محترم معارف رئیس محترم اصلاحات اداری پیرامون موضوع به سخنرانی پرداخته محفل با دعایه توسط محترم پوهندوی اصولی به پایان رسید.

نشرات پوهنتون کندز