تقسیم اوقات ثبت نام جدیدالشمولان کانکور عمومی سال ۱۴۰۱ پوهنتون کندز

kundoz_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۴:۲۶
112

Publish Date

Closing Date

Location

Kunduz

تقسیم اوقات ثبت نام جدیدالشمولان کانکور عمومی سال ۱۴۰۱ پوهنتون کندز جدید الشمولان پوهنحّی های مربوط، با درنظر داشت تقسیم اوقات ذیل به زمان معین آن جهت ثبت نام حاضر شوند

Related VacanciesShow all

Back to vacancies