منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰ - ۹:۴۵
Background image

اطلاعیه 22 بست جامعات دیني ولايت کندز

اطلاعیه 22 بست جامعات دیني ولايت کندز

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالي ا.ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب نیروي بشري لایق،شایسته، متخصص ریاست منابع بشري وزارت تحصیلات عالی به تعداد(22) بست رتبه(۴,۵,۷,۸) جماعت دیني ولايت کندز را اعتبار از تاريخ: 30/5/1402 ه ش در معرض اعلان کارمندیابی قرار میدهد.

افراد و اشخاص واجد شرایط می‌توانند، فورمه های مخصوص درخواستی بست ها اعلان شده. . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۸ - ۱۴:۴۷
Background image

اعلان بست کادری علمی پوهنتون کندز!

اعلان بست کادری علمی پوهنتون کندز!

پوهنتون کندز برای اولین بار در سال ۱۴۴۴ ه ق در رشته ذیل به سویه دوکتور و ماستر به کادری علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰ - ۹:۴۵
Background image

اطلاعیه 22 بست جامعات دیني ولايت کندز

اطلاعیه 22 بست جامعات دیني ولايت کندز

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالي ا.ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب نیروي بشري لایق،شایسته، متخصص ریاست منابع بشري وزارت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۸ - ۱۴:۴۷
Background image

اعلان بست کادری علمی پوهنتون کندز!

اعلان بست کادری علمی پوهنتون کندز!

پوهنتون کندز برای اولین بار در سال ۱۴۴۴ ه ق در رشته ذیل به سویه دوکتور و ماستر به کادری علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی : تعلیم و تربیه

دیپارتمنت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱/۸ - ۸:۵۷

Kunduz

Background image

اطلاعیه! پوهنتون کندز به استادان قراردادی در پوهنځی تعلیم و تربیه در بخش های ذیل ضرورت دارد.

اطلاعیه

پوهنتون کندز به استادان قراردادی در پوهنځی تعلیم و تربیه در بخش های ذیل ضرورت دارد.

ديپارتمنت روان شناسي ۴ تن

ديپارتمنت بیولوژي ۱ تن

ديپارتمنت رياض ۱ تن

ديپارتمنت . . .