منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۱:۲۷
Background image

اطلاعیه

پوهنتون کندوز برای بار سوم درسال ۱۴۴۴ ه ق در رشته های ذیل  به سویه دوکتور،ماستر ولیسانس به کادری علمی جدید ضرورت دارد.

۱ : پوهنځی زراعت

دیپارتمنت اګرانومی ۲ بست

دیپارتمنت حفا ظه نباتات ۱   بست

۲ : پوهنځی ستوماتولوژی

دیپارتمنت داخله عمومی ۱ بست

دیپارتمنت جراحی ۱ بست

د یپارتمنت اطفال ۲ بست

۳ : پوهنځی تعلم وتربیه

۱ دیپارتمنت ریاضی ۱ بست

متقا ضیان محترم از تاریخ  ۱۴۴.۶.۱۰ الی ۱۴۴.۶.۲۰ درخواس . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۴:۲۶

Kunduz

Background image

تقسیم اوقات ثبت نام جدیدالشمولان کانکور عمومی سال ۱۴۰۱ پوهنتون کندز

تقسیم اوقات ثبت نام جدیدالشمولان کانکور عمومی سال ۱۴۰۱ پوهنتون کندز جدید الشمولان پوهنحّی های مربوط، با درنظر داشت تقسیم اوقات ذیل به زمان معین آن جهت ثبت نام حاضر شوند

OpenShow all

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۱:۲۷
Background image

اطلاعیه

پوهنتون کندوز برای بار سوم درسال ۱۴۴۴ ه ق در رشته های ذیل  به سویه دوکتور،ماستر ولیسانس به کادری علمی جدید ضرورت دارد.

۱ : پوهنځی زراعت

دیپارتمنت اګرانومی ۲ بست

دیپارتمنت حفا ظه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۴:۲۶

Kunduz

Background image

تقسیم اوقات ثبت نام جدیدالشمولان کانکور عمومی سال ۱۴۰۱ پوهنتون کندز

تقسیم اوقات ثبت نام جدیدالشمولان کانکور عمومی سال ۱۴۰۱ پوهنتون کندز جدید الشمولان پوهنحّی های مربوط، با درنظر داشت تقسیم اوقات ذیل به زمان معین آن جهت ثبت نام حاضر شوند