ورکشاپ آموزشی تحتی نام چارچوب معیار های تضمین کیفیت و اعتباردهی و روش های بازنگری جدید

kundoz_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۸ - ۱۰:۴۵
22

دوشنبه مورخ 11 جماد الاول 1444 ه ق ورکشاپ آموزشی تحتی نام چارچوب معیار های تضمین کیفیت و اعتباردهی و روش های بازنگری جدید که به تاریخ 26 ربیع الاول سال جاري تحتی رهبری آمریت تضمین کیفیت واعتبار دهی ریاست پو هنتون کندز در تالارجلسات این نهاد علمی آغاز گردیده بود و به مدت دو روز ادامه داشت .

الیوم دوشنبه مورخ 11 جمادالاول 1444 ه ق ورکشاپ مذکور با سخنرانی محترم ضیا‌الدین سیرت رئیس پوهنتون کندز آغاز گردید وافزود که برگزاری این نوع ورکشاپ ها برای بلند بردن سطح ارتقای ضرفیت پوهنتون کندز و اشتراک کننده گان مفید و ارزنده می باشد. آمرتضمین کیفیت پوهنمل گلستان خیراندیش هدف از برگزاری این ورکشاپ را برای بهبود امور روزمره پوهنتون ، ترتیب و تنظیم پلان های کاری کارمندان و اجرای منظم برنامه های تضمین کیفیت و افزایش سطح تدریس از جانب استادان پوهنتون کندز دانسته و محترم پوهنمل محمد اسرارشینواری در زمینه این ورکشاپ دید گاه برنامه پلان ها استراتیژیک و موضوعات دست داشته خود را در زمینه بیان کرد.

ورکشاپ یاد شده با توزیع تصدیق نامه ها برای اشتراک کننده گان و برگزارکننده گان توزیع گردید و ورکشاپ مذکور به دعائیه خیر توسط محترم پوهندوی عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان پوهنتون کندز اختتام یافت.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۱:۴۰
Background image

تدویر ورکشاپ چارچوب عمومی تضمین کیفیت

تدویر ورکشاپ چارچوب عمومی تضمین کیفیت برای همکاران بخش معاونیت مالی و اداری پوهنتون کندز

آمریت تضمین کیفیت پوهنتون کندز بمنظور تفهیم بیشتر موارد و مطالب تضمین کیفیت و بلند بردن سطح. . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۸ - ۱۰:۴۵
Background image

ورکشاپ آموزشی تحتی نام چارچوب معیار های تضمین کیفیت و اعتباردهی و روش های بازنگری جدید

دوشنبه مورخ 11 جماد الاول 1444 ه ق ورکشاپ آموزشی تحتی نام چارچوب معیار های تضمین کیفیت و اعتباردهی و روش های بازنگری جدید که به تاریخ 26 ربیع الاول سال جاري تحتی رهبری آمریت تضمین کیفیت. . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۸ - ۱۰:۲۸
Background image

چهارشنبه مورخ 6 جمادی الاول 1444 ه ق جلسه شورای رهبری پوهنتون کندز تحت ریاست محترم ضیاءالدین سیرت رئیس این نهاد علمی وبا اشتراک اعضاء…

چهارشنبه مورخ 6 جمادی الاول 1444 ه ق جلسه شورای رهبری پوهنتون کندز تحت ریاست محترم ضیاءالدین سیرت رئیس این نهاد علمی وبا اشتراک اعضاء

BACK TO NEWS