گالری رسانه

محصلان رشته فزیک پوهنتون کندز واترپمپی را ساخته‌اند که توسط انرژی باد فعالیت می‌کند

Photos

تصاویر