چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۴:۲۲
Background image

سیمینار رهنمود نگارش پایان نامه تحصیلی دوره لسانس در پوهنتون کندز آغاز گردید

این سیمینار از طرف معاونیت تحقیقات علمی و معاونیت امور محصلان با ارائه محترم پوهندوی زبیراحمد مجددی آمر تحقیقات علمی پوهنتون کندز در حضورداشت محترم پوهنیار ضیاءالدین سیرت معاون امور. . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۱ - ۹:۲
Background image

شورای علمی پوهنتون کندز دایر گردید

دور سوم شورای علمی پوهنتون کندز به رهبري محترم الحاج مو-لوي صاحب عبدالهادی همت رئیس این بنیاد اکادمیک درحضور‌داشت معاونین محترم پوهنتون، رؤسای پوهنځی ها و سایر اعضای این شورا، در تالار. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹ - ۱۴:۵۰
Background image

ورکشاپ سه۳ روزه آموزش کمپیوتر در پوهنتون کندز آغاز گردید!

این ورکشاپ از طرف آمریت مرکز انکشاف مسلکی استادان(PDC) در حضورداشت محترم الحاج مو-لوی عبدالهادی همت رئیس پوهنتون کندز، محترم پوهنمل غلام نبی څپاند معاون علمی، محترم پوهنیار ضیاءالدین. . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۴۲
Background image

ورکشاپ یک روزه تحت عنوان سبک های یادگیری، در تالار آمریت انسجام امور محصلان پوهنتون کندز دائر گردید.

ورکشاپ سبک های یادگیری امروز دوشنبه از طرف مدیریت روانشناس کلینکی آمریت انسجام خدمات امور محصلان برای 60 تن محصلان این پوهنتون، به همکاری دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی تعلیم وتربیه،. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۵ - ۱۷:۴۲
Background image

جلسه هیئت تحریر مجله های علمي پوهنتون کندز دایر شد؛

جلسه هیئت تحریر مجله‌های علمی پوهنتون کندز که در سالون جلسات معاونیت تحقیقات علمی تدویر یافته بود، در آن محترم الحاج مولوی صاحب عبدالهادی همت رییس پوهنتون کندز،  محترم پوهنمل غلام نبی. . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۲ - ۱۵:۲۹
Background image

جلسه کمېته تحقیق معاونیت تحقیقات علمي پوهنتون کندز دایر شد؛

این جلسه به رهبري محترم پوهنوال دوکتور خیبر سیفی معاون تحقیقات علمي پوهنتون کندز در حضورداشت سایر اعضای این جلسه، در تالار جلسات این معاونیت دایر شد.

بعد از تلاوت چندی از آیات کلام. . .